Paweł Rataj

StanowiskoRadca prawny

Prowadzący od przeszło 20 lat własną kancelarię w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym na rzecz polskich firm rodzinnych.  Problematyką tą  zajmuje się od 2010r.

Był współorganizatorem pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji  „Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości” (kwiecień 2012 r.) poświęconej problematyce sukcesji.

Wespół z doradcą sukcesyjnym Łukaszem Martyńcem uczestniczy w dorocznych konferencjach naukowych Firm Rodzinnych organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, gdzie wygłasza referaty poświęcone problematyce prawnej sukcesji. Uczestniczy w dyskusjach panelowych kongresów poświęconych problematyce gospodarczej

Był współautorem „Przewodnika po sukcesji w firmie rodzinnej” (rozdziału dotyczącego  problematyki prawnej). Był autorem licznych publikacji popularyzatorskich  poświęconych  problematyce prawnej  sukcesji głównie  w czasopismach firm rodzinnych („Magazyn Firm Rodzinnych”, „Relacje”), a także artykułu w dodatku naukowym do periodyku „Radca Prawny”.

Opracował wraz z zespołem dla dziennika „Rzeczpospolita” Raport  poświęcony ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Był społecznym ekspertem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przy pracach ustawodawczych nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Był ekspertem w projekcie „Firmy Rodzinne II”

Współorganizował  liczne  szkolenia dla środowiska przedsiębiorców rodzinnych oraz dla radców prawnych. Jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Bierze udział
w panelach

Jeżeli masz jakieś pytania,
zadzwoń 508-176-916

lub napisz na info@kongreskp.pl

Polityka prywatności

Copyright © 2023. Stowarzyszenie „Postaw na Kraków”