Łukasz Salwarowski

StanowiskoPrezes Stowarzyszenia MANKO

Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, Redaktor Naczelny Głosu Seniora, ekonomista, socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca mediów.

Inicjator Programu Gmina Przyjazna Seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora oraz już XI edycji Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Zasiada w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze do spraw Polityki Senioralnej.

Bierze udział
w panelach

Jeżeli masz jakieś pytania,
zadzwoń 508-176-916

lub napisz na info@kongreskp.pl

Polityka prywatności

Copyright © 2023. Stowarzyszenie „Postaw na Kraków”