Janusz Kowalski

StanowiskoSpołeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Targowych Przestrzeni Publicznych

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Targowych Przestrzeni Publicznych. Urodził się w 1944 roku we Lwowie. W 1945 roku przyjechał do Krakowa Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Artystycznej Pracowni Złotniczej Gustawa Śliwy w Krakowie. Jest właścicielem Artystycznej Pracowni Złotniczej „Elja” w Krakowie. Przewodniczy Porozumieniu na Rzecz Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Krakowa, V-ce Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej przy Związku Rzemiosła Polskiego. Od 2013 roku pozostaje Prezesem Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Zastępcą Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Jest Członkiem Rady Dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy w Warszawie oraz Członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Szablą Kilińskiego.

Bierze udział
w panelach

Jeżeli masz jakieś pytania,
zadzwoń 508-176-916

lub napisz na info@kongreskp.pl

Polityka prywatności

Copyright © 2023. Stowarzyszenie „Postaw na Kraków”