Carlo Paolicelli

StanowiskoPrawnik z wieloletnim doświadczeniu w doradztwie gospodarczym,

Pełni funkcję zastępcy dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim prawodawstwie dotyczącym technologii cyfrowych. Uczestniczy w procesach konsultacyjnych w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Jest współzałożycielem Komitetu Technicznego nr 338 (ds. Sztucznej Inteligencji) przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a także uczestniczy w inicjatywie Komisji Europejskiej AI PACT.

Bierze udział
w panelach

Jeżeli masz jakieś pytania,
zadzwoń 508-176-916

lub napisz na info@kongreskp.pl

Polityka prywatności

Copyright © 2023. Stowarzyszenie „Postaw na Kraków”