Wojciech Niewierko

StanowiskoCzłonek Zarządu ds. Relacji Zewnętrznych, Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie

Absolwent Nauk Międzynarodowych Uniwersytetu w Turynie. Studiował również na Universite Libre de Bruxelles.

Jego doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w administracji publicznej na poziomie europejskim (komisja przemysłu, energii i badań naukowych Parlamentu Europejskiego, delegacja UE-Ukraina) oraz krajowym (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Karierę w biznesie zaczynał od branży energetycznej, a od 2012 roku związany jest z Philip Morris Polska, gdzie realizował projekty dotyczące współpracy biznes-nauka, współpracy międzynarodowej oraz regulacji. Był odpowiedzialny także za komercjalizację w Polsce produktu IQOS od strony korporacyjnej. Obecnie, jako członek zarządu nadzoruje kwestie związane z relacjami zewnętrznymi oraz korporacyjnymi w Polsce i krajach bałtyckich.

Bierze udział
w panelach

Jeżeli masz jakieś pytania,
zadzwoń 789-693-439

lub napisz na info@kongreskp.pl

Polityka prywatności

Copyright © 2023. Stowarzyszenie „Postaw na Kraków”