dr Marcin Sala – Szczypiński

StanowiskoDziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Z wykształcenia prawnik. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1999 roku, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego. Bezpośrednio po nich rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UJ i w 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W roku 2008, po odbyciu aplikacji radcowskiej (lata 2004-2008) i zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskał wpis na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonywał i wykonuje do chwili obecnej zarówno na podstawie umowy o pracę w organach administracji państwowej, jak i prowadząc własną kancelarię.

Z zawodu dziekan. w latach 2006-2013 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (czasowo jako p.o. Dziekana), w latach 2013-2016 sprawował funkcję Wicedziekana ds. wykonywania zawodu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a od 2016 roku Dziekana (w X kadencji władz samorządu w latach 2016-2020, i obecnie w kadencji XI).

Z powołania dydaktyk. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego. Stale uczestniczy w programie edukacji prawnej pro bono organizowanym przez naszą Izbę.

Bierze udział
w panelach

Jeżeli masz jakieś pytania,
zadzwoń 789-693-439

lub napisz na info@kongreskp.pl

Polityka prywatności

Copyright © 2023. Stowarzyszenie „Postaw na Kraków”